Newyddion a Digwyddiadau yn y Ganolfan

Digwyddiadau a chyfarfodydd i'w cynnal ym Mis Gorffennaf 2017

01974-831488 - edwardrichard@btconnect.com www.ystradmeurig.org.uk


GORFFENNAF 2017

Sul

2

10.30-2.30

Cwrs argraffu

Llun

3

7

Sefydliad y Merched (W.I.)

Mawrth

4

6-7

Yoga

Mercher

5

hwyr

Chwarae Dartiau (Sefydliad y Merched

Sadwrn

8

6 - 11

Hwyl yr Haf - Barbyciw, Gemau a Helfa Drysor Gerdded (prif wobr £15)

Mawrth

11

6-7

Yoga

Mawrth

13

10.30-12

Bore Coffi a Newidfa Lyfrau

Sul

16

2

Taith Gerdded

Mawrth

18

6-7

Yoga

Mawrth

25

6-7

Yoga

Gwener

28

7.30

Noson Chwaraeon

Sat

29

7.30

Bingo

 

 Ymholiadau cyffredinol: galwch (01974) 831488; bydd pob neges a adewir yn cael ei hateb.edwardrichard@btconnect.comwww.ystradmeurig.org.uk