Newyddion a Digwyddiadau yn y Ganolfan Mis Tachwedd 2019

 

 

Gwener

1

10-12

Dosbarth Arlunio Joan Weston

Llun

4

2

Sefydliad y Merched (W.I.) – A.G.M. 

Mawrth

5

2

Noson hobïau

Mawrth

5

6-7

Yoga

Mawrth

5

6-8

Cwrs Cymraeg i ddysgwyr newydd

Mercher

6

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg – safon uwch

Iau

7

7

Cwrs argraffu

Sadwrn

9

10.30-12.30

Gr┼Áp Crefft –  Cerdyn Nadolig

Llun

11

7.30

Pwyllgor y Gymdeithas Gymunedol

Mawrth

12

6-7

Yoga

Mawrth

12

6-8

Cwrs Cymraeg i ddysgwyr newydd

Mercher

13

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg – safon uwch

Iau

14

10.30-12

Bore Coffi a newidfa lyfrau er lles Plant Mewn Angen

Sadwrn

16

7.30

Noson Blasu Cyrsiau Cyntaf a Phwdinau

Sul

17

10

Cwrs Argraffu

Mawrth

19

2

Noson hobïau

Mawrth

19

6-7

Yoga

Mawrth

19

6-8

Cwrs Cymraeg i ddysgwyr newydd

Mercher

20

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg – safon uwch

Iau

21

12.30

Cinio misol

Iau

21

7.30

Noson Chwaraeon

Sul

24

10

Cwrs Argraffu

Mawrth

26

6-7

Yoga

Mawrth

26

6-8

Cwrs Cymraeg i ddysgwyr newydd

Mercher

27

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg – safon uwch

Mercher

27

7.30

Bingo

RHAGFYR

 

Iau 5

Sad7

12-30

11 - 3

CINIO NADOLIG

FFAIR AEAF