Newyddion a Digwyddiadau yn y Ganolfan

Rhagfyr 2017

Gwener

1

10-12

Dosbarth Celf – Joan Weston

Gwener

1

2-4

Cyfle i drafod gyda Ben Lake A.S.

Sadwrn

2

11-3

Ffair Aeaf

Llun

4

7.30

Sefydliad y Merched (W.I.) – Crefftwaith Nadolig  gyda Kate

Mawrth

5

6-7

Yoga

Mercher

6

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg

Sadwrn

9.

10.30-12.30

GrĊµp Crefft: parhau i wneud Torch Nadolig o ddefnydd

Sul

10

6.30

Hwyl yr Wyl – cyngerdd carolau

Mawrth

12

6-7

Yoga

Mercher

13

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg

Iau

14

12.30

Cinio Nadolig – rhaid archebu’ch lle

Sul

17

2

Taith gerdded fisol – dechrau yn y Ganolfan

Mawrth

19

6-7

Yoga