Newyddion a Digwyddiadau yn y Ganolfan

Digwyddiadau a chyfarfodydd i'w cynnal ym

Mis Ebrill 2018

 

Ymholiadau cyffredinol: galwch (01974) 831488; bydd pob neges a adewir

yn cael ei hateb.

edwardrichard@btconnect.com

www.ystradmeurig.org.uk

Gwener

6

10-12

Dosbarth arlunio Joan Weston

Llun

9

7

Festri Pasg yr Eglwys

Llun

9

7.30

Sefydliad y Merched (WI) – Cymeriadau Panto, gyda Ioan Guile

Iau

12

10.30-12

Bore Coffi a newidfa lyfrau

Iau

12

7.30

Dosbarth argraffu

Sadwrn

14

10.30-12.30

Gr┼Áp Crefft – Gwas-y-neidr

Sadwrn

14

2

Taith gerdded y Ganolfan (Bryn Howell-Pryce yn arwain, yn dechrau o faes parcio ‘Black Covert’, Trawscoed

Mawrth

17

6-8

Cwrs Cymraeg i ddysgwyr newydd

Mercher

18

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg – safon uwch

Sadwrn

21

9-5

First Aid Course

Sul

22

10

Printmakers

Mawrth

24

6-8

Cwrs Cymraeg i ddysgwyr newydd

Mercher

25

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg – safon uwch

Iau

26

12.30

Cinio misol

Gwener

27

7.30

Noson Chwaraeon

Sadwrn

28

3-5

Cwrs Arlunio Prifysgol Aberystwyth

Sadwrn

28

7.30

Bingo

       

SADWRN

5Mai

11-3

Arwerthiant Planhigion