Newyddion a Digwyddiadau yn y Ganolfan Mis Mehefin 2019

 

Sadwrn

1

7

Cwis

Llun

3

2

Sefydliad y Merched (WI) –Noson Chwaraeon

Mawrth

4

6

Yoga

Mercher

5

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg – safon uwch

Gwener

7

10-12

Dosbarth arlunio Joan Weston

Sadwrn

8

10-12

Gr┼Áp Crefft – Gwneud blodau â llaw

Sul

9

10 ymlaen

Cwrs argraffu

Mawrth

11

6

Yoga

Mawrth

11

6-8

Cwrs Cymraeg i ddysgwyr newydd

Mercher

12

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg – safon uwch

Iau

13

10.30-12

Bore Coffi a Newidfa Lyfrau

Mawrth

18

6

Yoga

Mawrth

18

6-8

Cwrs Cymraeg i ddysgwyr newydd

Mercher

19

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg – safon uwch

Mercher

19

7.30

Bingo

Gwener

21

7

Noson Ffilm – Patagonia gyda Mathew Rhys a Nia Roberts

Sul

23

10 ymlaen

Cwrs argraffu

Sul

23

5

Dathlu gwyl Sant Ioan

Llun

24

7.30

Cyfarfod Pwyllgor y Ganolfan

Mawrth

25

6-8

Cwrs Cymraeg i ddysgwyr newydd

Mawrth

25

6

Yoga

Mercher

26

9.30-11.30

Cwrs Cymraeg – safon uwch

Mercher

26

7.30

Sgwrs gan David Austin ar Ddatblygiadau Newydd yn Ystrad Fflur

Iau

27

12.30

Cinio

Iau

27

7

Sgwrs gan y Canon Philip Wyn Davies

Iau

27

8

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor Cymunedol

Gwener

28

7.30

Noson Chwaraeon