Newyddion a Digwyddiadau yn y Ganolfan

Hydref 2017

Llun

2

7.30

Sefydliad y Merched (W.I.) Noson Agored – Ffilmiau Hynafol gyda IvorThomas. Di-dâl i aelodau; eraill: £2

Mawrth

3

6-7

Yoga

Mercher

4

9.30

Cwrs Cymraeg

Sul

8

10-2

Cwrs Argraffu

Mawrth

10

6-7

Yoga

Mercher

11

9.30

Cwrs Cymraeg

Iau

12

10.30 -12

Bore Coffi & Newidfa Lyfrau

Sadwrn

14

10.30

Grŵp Crefft– Prosiect Grŵp, gwau cwrlid o garpiau

Mawrth

17

6-7

Yoga

Mercher

18

9.30

Cwrs Cymraeg

Gwener

20

10-12

Cwrs Arlunio gyda Joan Weston

Sadwrn

&

Sul

21 &

22

 

Penwythnos gwneud cwrlid – manylion pellach gan Joan Weston ar 01974 831 817 neu ebost - joanwestonquilts@hotmail.com;

Sul

22

2

Taith Gerdded y Ganolfan

Mawrth

24

6-7

Yoga

Mercher

25

9.30

Cwrs Cymraeg

Iau

26

12.30

Cinio misol

Iau

26

8

Cyfarfod y Cyngor Cymunedol

Gwener

27

7.30

Noson Cwis

Mawrth

31

6 - 7

Yoga

Noder hefyd y dyddiadau canlynol:

18 Tachwedd: Noson Cyrsiau Cyntaf a Phwdinau

2 Rhagfyr: Ffair Aeaf

10 Rhagfyr: Cyngerdd Carolau